Jak skladovat baterii elektrokola: tipy a triky

Péče o baterii před skladováním Před uložením baterie na delší dobu, je doporučeno ji nabít na úroveň mezi 40 % a 50 % její kapacity. Toto opatření zabraňuje nadměrnému vybíjení baterie během skladování. Zároveň by baterie neměla být skladována plně nabitá, jelikož přetížení může způsobit degradaci a zkrácení jejího životního cyklu.

Teplotní podmínky skladování

Teplota, ve které je baterie skladována, má zásadní vliv na její kondici. Ideální teplota pro skladování baterie je v rozmezí 10 až 20 stupňů Celsia. Extrémní teploty, ať už vysoké nebo nízké, mohou způsobit poškození baterie a snížení její kapacity. Vyhněte se skladování baterie v místech, kde by mohla být vystavena přímému slunečnímu záření nebo mrazu.

Prevence proti požárním rizikům

Baterie elektrokol, zejména ty s lithium-iontovými články, mohou představovat požární riziko, pokud nejsou správně skladovány. Je důležité udržovat baterii daleko od zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Používejte pouze nabíječky, které jsou certifikované pro vaši baterii, a vyhýbejte se nabíjení baterie v blízkosti hořlavých látek.

Údržba během skladování

I během skladování je důležité pravidelně kontrolovat stav baterie. Doporučuje se jednou za dva až tři měsíce zkontrolovat napětí baterie a případně ji mírně dobít, aby se předešlo jejímu úplnému vybití. Tímto způsobem zajistíte, že baterie zůstane v dobrém stavu i po delší dobu nečinnosti.

Závěrečná kontrola před použití

Před opětovným nasazením baterie do elektrokola je důležité provést její důkladnou kontrolu. Zkontrolujte, zda na baterii nejsou viditelné škody, jako jsou praskliny, deformace nebo úniky. Případné poškození může být známkou toho, že baterie není bezpečná k použití a měla by být vyměněna nebo odborně zkontrolována.